Barna og de ansatte skaper glade og meningsfulle dager for våre eldre. Det gjør de ved jevnlig besøke sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter. Barna og de eldre gjør felles aktiviteter sammen, og får oppleve at de er betydningsfulle og til glede for hverandre.

Dette er helse og læring for flere generasjoner. Eigersund kommune heier på våre barnehager.

Livsgledebarnehage

Sommerfest-kjerjaneset-10.jpg

Livsgledebarnehage