Søkere som ikke har tilgang på internett, kan henvende seg til kultur- og oppvekstkontoret, 4. etasje  i rådhuset for å få utfylt søknaden.

Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår må sende ny søknad for barnehageåret 2016 / 2017.

Rett til barnehageplass har barn det søkes plass for innen søknadsfristen for hovedopptaket, og som fyller 1 år innen utgangen av august. I tillegg har barn som fyller 1 år innen utgangen av september og oktober rett til plass innen den måned barnet fyller 1 år, - det må søkes innen søknadsfrist.

Opptak skjer etter gjeldende vedtekter for private og kommunale barnehageplasser. Kommunale og private barnehager har noen felles og noen egne opptakskriterier og enkelte av de private barnehager har også et antall kommunale plasser.

Se omtale av den enkelte barnehage på våre nettsider her.