BDO i Egersund er et av 74 kontorer i Norge og er med det et ledende lokalt revisjons- og rådgivningsfirma. I Egersund finner vi i dag et tverrfaglig team med revisor, regnskapsfører, forretningsadvokat og rådgivere som nå alle kan kalle seg for sertifisert som miljøfyrtårn. 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn gir bedriften smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det stilles stadig strengere krav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og en kvalifiseres til å delta i flere anbud.

Relaterte lenker