Skolebiblioteket har blitt utviklet videre og bibliotekansvarlig har fått mer tid til bibliotekarbeidet. Videre blir nå bøkene presentert på en bedre og mer innbydende måte. Fagbøker er blitt sortert i 32 kategorier og merket og det har kommet på plass møbler.

biblioteket husaboe skole  2Videre har det blitt kjøpt inn en del nye bøker, ny PC og 12 elevassistenter er ansatt til å rydde og drive med innlevering og utlån. Biblioteket brukes også i undervisningen og elever kan låne bøker til å lese på skolen eller hjemme.

Alt i alt har dette ført til en stor vekst i utlånet. Skolen melder videre at de har stor tro på at mye utlån også gir flinke lesere og elever.

Relatert lenke