Plan for videre BTI-arbeid ble i dag presentert for 95 medarbeidere fra Eigersund kommune, og samarbeidspartnere fra BUP og familievern. BTI er en samhandlingsmodell som vektlegger tidlig innsats, barn og foresattes medvirkning, og god koordinering. I årene som kommer vil arbeidet være prosjektorganisert, og handle om hvordan vi skal tilpasse modellen til lokale forhold.

Når vi har testet ut, evaluert og justert programmet i utvalgte enheter, skal BTI på sikt innføres i alle kommunale tjenester som yter tjenester til barn, unge, familier, gravide og foreldre.

Bilde

Medvirkende i BTI Eigersund Kommune. Bak fra venstre Eli Sævareid (Helse og omsorg), Kari Anne Bergøy (Kultur og oppvekst), Maren Løvås (KoRus), Karina Havsø (Kultur og Oppvekst), Anne Schanche Selbekk (KoRus)
Fremst fra venstre: Eivind Galtvik (kommunalsjef), Iselin Levang (Koordinerende enhet) og Gro Anita Trøan (rådmann)