• Tidlig innsats
  • Samordning av tjenester
  • Brukermedvirkning

I 2020 er det Grøne Bråden barnehage og Rundevoll skole som tar modellen i bruk, fra 2021 innfører vi modellen i hele kommunen. Vi er tatt inn i Rogaland fylkeskommunes folkehelseprogram, og sammen med  Sokndal kommune, Universitetet i Stavanger og Korus Vest skal vi forske på om innføringen av BTI gir den effekten vi ønsker.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for BTI, Kari Anne Bergøy, dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Relaterte lenker

BTI-plattformen for Eigersund