Oppdatert tirsdag 27. september 15:00

Medlemmer fra flere forskjellige avdelinger i Eigersund kommune har hatt møte og konkludert at en nå er klar hvis en eventuell flom skulle oppstå. En vil følge med i kommunens elveløp i løpet av kvelden og natta, samt væremeldingen. Oversikt over været fremover, samt obs-varsel og meldinger fra NVE finner en på Yr.no her.

Oppdatert tirsdag 27. september 13:30

NVE er informert og oppdatert på hva som skjerog hva som Eigersund kommune har gjort frem til nå og hvilke tiltak som er forberedt.

Oppdatert tirsdag 27. september 13:00

Foruten befaringen lags Lundeåne og retting på det som en fant der har Eigersund kommune også vært i kontakt med Dalane Energi som kunne fortelle at Teksevatnet og Øgreidvatnet er tappet ned til mellom 2-2,3 meter. De vil forsøke å holde vannet tilbake så lenge som mulig og forsøke å å holde vannstanden i nedre del av vassdraget s¨å lavt som mulig lengst mulig. Dette vil ikke være mulig ved mye nedbør.

Videre har en vært i kontakt med innsatsleder hos politiet. Her orienterte en om at det er oppdaget skader på Damsgaard bru som er dokumentert i en fagkyndig rapport i går, og at en vil måtte stenge bruen ved høy vannstand. Dette vil bli fortløpende vurdert. Politiet oppretter melding på dette og vil holde kontakt utover dagen.

Bønder som grenser til Hellelandsvassdraget har fått SMS med melding om håndtering av siloballer. Videre har Eigersund kommune sendt ut infobrev om samme sak til alle bønder som har e-post.

Videre har det blitt sendt ut en informasjonsmelding til beboere langs lundeåne om varslet høy nedbør og at arbeidet i Lundeåne er under oppsikt.