Dette knytter seg spesielt til gjennomgangstrafikk mellom Lerviksbakken og Mosbekkgaten til Nytorget parkering. All motorisert ferdsel, med unntak av varelevering innenfor angitte tidsbestemmelser, er forbudt i gågaten.

Gågaten er ment å være et sted hvor myke trafikanter skal kunne ferdes trygt og sikkert. Det er nå et stadig økende problem med ulovlig gjennomkjøring på dette stedet, og det er observert flere episoder hvor barn nesten er påkjørt.

For å sikre at gågaten er attraktiv og sikker for innbyggerne vil kommunen fysisk stenge nedre del av Lerviksbakken, slik at det ikke vil være mulig å foreta denne snikkjøringen her.