Fra oktober til begynnelsen av desember vil det blir prosjektert et fullstendig lysanlegg på hele den 7,5 km lange strekningen. Første delstrekk går fra Hellvik til Maurholen. Delstrekk to går fra Maurholen til Eie.

Så snart prosjekteringen er ferdig vil det bli lyst ut konkurranse for gjennomføring av første delstrekk. Det vil være naturlig med opparbeidelse fra neste vår.