Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.
 
Det er så langt satt over 11 000 doser med AstraZeneca-vaksine i Helse Stavanger sitt opptaksområdet. Det er ikke oppdaget tilfeller av alvorlige bivirkninger.
 
- Men vi følger situasjonen tett og ber medarbeidere som har fått vaksinen de siste 14 dagene om å være oppmerksomme, sier smittevernoverlege Bjarne Rosenblad i Eigersund kommune.
 
I tråd med nasjonale anbefalingen skal personer som har fått AstraZeneca vaksinen og som opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.
 
Helse Stavanger og kommunene i opptaksområdet har i tråd med nasjonale føringer satt vaksineringen på pause inntil videre. 
 
AstraZeneca-vaksinen er i stor grad tilbudt helsepersonell under 65 år.