Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid. Planen er utarbeidet av kommunens faggruppe for beredskap som er nedsatt av rådmannen. Beredskapsplanen skal innfri kommunens generelle og grunnleggende ansvar for ivaretakelsen av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

NB: Planen legges ut uten vedlegg.

Beredskapsplan_Eigersund_kommune_til_høring.pdf

Frist for å komme med merknader er fredag 25. april 2014.

Merknader sendes til saksbehandler Astrid Elisabeth Jørgensborg.astrid.elisabeth.joergensborg@eigersund.kommune.no

Pr post: Eigersund kommune, pb. 580, 4379 Egersund.

Spørsmål vedrørende planen kan rettes til Beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand, tlf: 51468344, mobil 48994478 eller pr e – post: svein.oskar.wigestrand@eigersund.kommune.no