Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid. Planen er utarbeidet av kommunens faggruppe for beredskap som er nedsatt av rådmannen. Beredskapsplanen skal innfri kommunens generelle og grunnleggende ansvar for ivaretakelsen av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Spørsmål vedrørende planen kan rettes til Beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand på e-post, telefon 51 46 83 44, eller mobil 489 94 478.

Merknader og kommentarer

Frist for å komme med merknader er mandag 23. mai 2016. Merknader kan sendes ved å bruke skjemaet under, eller ved å sende en e-post til beredskapskoordinator Irene Hayde Randen, eller ved post til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.