Etter valgstyrets møte ble det fra administrasjonens side ved en svært beklagelig feil sendt ut en feil beregningsmodell for beregning av de ulike partienes representasjon i de ulike utvalgene.

Denne feilen medførte at forhandlingene mellom partiene tok utgangspunkt i feil utvalgsrepresentasjon for det enkelte parti.

Det er dette som er bakgrunnen for at ulike partier nå har sett seg nødt til å forhandle på nytt jf. artikkel i Dalane Tidene 21. september 11.

Fordeling av utvalgsrepresentasjon gjøres med bakgrunn i bestemmelsene i kommunelovens § 37, der det brukes en beregningsmodell (d’Hondts metode) der delingstallene er 1, 2, 3, 4 osv. Feil i den utsendt modellen hadde beklageligvis tatt utgangspunkt i beregningsmetode (en modifisert utgave av Sainte-Laguës metode) der delingstallene er 1,4, 3, 5, 7 osv. Sistnevnte modell brukes ved beregning av valgoppgjør for bla kommunestyrevalget, men altså ikke ved beregning av representasjon i formannskap og andre utvalg.

Feil ble varslet og det ble i helgen sendt ut et avklarende skriv med korrekt beregningsmetode.

I dette skrivet er det også referert til Kommunal- og Regionaldepartementets rundskriv H-4-11 - Val av formannskap, ordførar, varaordførar, faste utval m.m der beregningsmetode, bestemmelsene for kjønnsfordeling mm er beskrevet i detalj.