På Aker Solutions AS i Egersund ble han møtt av ledelsen, ved Svein Oskar Nuland, Per Johansen og Rune Hetland. Han fikk orientering om situasjonen for bedriften og markedet generelt for leverandørindustrien. Bakgrunnen for begrepet "Går godt for Aker Solutions AS, går det godt for Eigersund kommune" kom tydelig frem i tallene fra Aker Solutions AS som viser at en arbeidsplass hos dem gir ca 10 millioner i ringvirkninger hos andre leverandører og i lokalsamfunnet.

I tillegg tok også ordføreren opp sin bekymring om arbeidsledigheten, og da spesielt for ungdom i kommunen, en ledighet som har økt dramatisk. Han presiserte vikitigheten av å ha fokus på situasjonen for bla lærlingene hos Aker Solutions AS, en situsjon som også fylkesvaraordfører Marianne Chesak (AP) Rogaland Fylkeskommune var opptatt av.

På møtet deltok også gruppeleder for Arbeiderpartiet Frank Emil Moen og leder for Eigersund Arbeiderparti Inghild Vanglo (AP).