Trym presenterte og snakket om distriktspanelet sin funksjon og hvor viktig det er at ungdommer sier sin mening.

Husabøelevene jobbet etterpå i grupper med oppgaver som handlet om bosted, utdanning, fremtid og kollektivtilbud.

Hva er ungdommens distriktspanel?

Ungdommens distriktspanel er ti ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen ti råd om fremtidas distriktspolitikk. Det betyr at de skal gi råd om hva regjeringen bør gjøre for det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge også i framtida.

Panelet skal hente inn forslag fra ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide dem og gi ti råd til regjeringen.

Ungdommens-distriktspanel-regjering.jpg

Relaterte lenker

Ungdommens-distriktspanel-1.jpg

Ungdommens-distriktspanel-2.jpg

Ungdommens-distriktspanel-3.jpg

Ungdommens-distriktspanel-4.jpg