Ordfører Odd Stangeland og varaordfører Leif Erik Egaas var tirsdag på besøk på akuttmottaket for flyktninger som drives av Aker Solutions.

De fikk en omvisning i lokaliteten og fikk en orienteringen av ledelsen for akuttmotaket.

Både Aker Solutions og kommunalsjef helse og omsorg, som også orienterte om kommunens helsetilbud for beboerne, la vekt på det gode samarbeidet som er mellom Aker Solutions og Eigersund kommune også i denne saken.

Aker Solutions orienterte om at de la stor vekt på at gjestene i mottaket skal få en meningsfull og forutsigbar hverdag og de var godt fornøyd med den tette dialogen de har  med kommunens kordinatoren for dette på kulturkontoret, Kari Spangen. De har sammen et godt samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner for å etablere et godt aktivitetstilbud for gjestene i akuttmottaket.

Det er nå etablert ukeplan med faste aktiviteter tilpasset både for familier, små barn og voksne. Foreløpig er det bl.a satt i gang tiltak som;

  • Barnesang - Frelsesarmeen
  • Kafe/aktiviteter - Eigerøy arbeidskirke og Evangeliehuset
  • Fotballtrening - Eiger FK
  • Kino - Kulturkontoret
  • Norskundervisning - frivillige

Men det er også dialog med andre aktører også om eventuelle andre aktiviteter.