Eigersund kommune følger Helsedirektoratets anbefalinger og har begrensninger for besøk på institusjoner og i kommunale boenheter. Vi har så langt ikke hatt koronasmitte på våre boenheter eller institusjoner og de siste ukene har det heller ikke vært koronasmitte i Eigersund kommune. Vi vurderer derfor risikoen for smitte ved å åpne for besøk, som liten, men det kan bli nødvendig å stramme til igjen dersom vi får et smitteutbrudd i vårt område.

Da det er begrenset hvor mange som kan ha besøk samtidig, må det på forhånd avtales tidspunkt for besøk med den enkelte enhet og det er utarbeidet egne retningslinjer for besøk. Disse er utarbeidet med bakgrunn i sentrale retningslinjer, men tilpasset lokale forhold i samråd med kommunens smittevernoverlege:

  • Pasient/bruker kan få besøk ute eller i eget rom/leilighet.
  • Hver pasient/bruker kan ha inntil to besøk i uken i inntil 1 time av 1-2 personer. 
  • Personer som er i karantene eller har vært syke de siste 7 dager, kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet åpner.
  • På grunn av eventuell smittesporing loggføres alle besøk i pasientens/brukerens journal, og egen besøkslogg.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket (gjelder besøk både ute og inne). Enheten legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Her som ellers i samfunnet må vi tilstrebe å holde minst 1 til 2 meters avstand til ansatte og til pasienten/brukeren.
  • Dersom pasient/bruker skal være med på kjøretur kan det være 2 personer bilen (sjåfør +passasjer), og minst en meters avstand. Før kjøreturen må sjåføren vaske/sprite kontaktpunkt i bilen.

Vi ber om at alle pårørende og andre besøkende respekterer og gjør sitt ytterste for å følge retningslinjene slik at vi fortsatt kan ha trygge og koronafrie institusjoner og kommunale boenheter. 

Praktiske spørsmål kan rettes til den enkelte institusjon.