Bevaringsplaner for Egersund sentrum

Indre del

Ytre del

Retningslinjer for trehusbebyggelsen

Følgende retningslinjer er utarbeidet som et supplement til reguleringsbestemmelsene for å avklare forhold vedrørende detaljutforming av bygningsdeler.

Digitalt kart

Du finner oversikt over din eiendom og gjeldene reguleringsplaner på Eigersund kommune sin kartløsning. Husk å skru på kartlaget "gjeldende reguleringsplaner" for å se hvor din eiendom er plassert i reguleringsplanen.