Vi kan publisere bilder av barn på nettet men må i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet. Datatilsynet har regler for innhenting av tillatelse og bruk av bilder av barn på internett. Foresatte og barnet selv, uansett alder, kan reservere seg mot bildebruk.

Reglementet har også noen eksempler for god bruk av bilder. Flere av disse er hentet fra heftene «I beste mening» og fra «Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer og bruk» utgitt av Datatilsynet.

Heftet kan lastes ned her eller fra vår samleside med reglement.

Relaterte dokumenter