Etter noen runder politisk ble det vedtatt å bygge de ti boligene på Blåsenborg for en prislapp på rundt ti millioner kroner. Dette inkluderte også utearealet som fortsatt er i bruk.

BlåsenborgBlåsenborg ble den første boligen av dette slaget i Eigersund. I Dalane Tidendes arkiver fra 1995 får en inntrykk av at det ble bra standard på leilighetene som beboerne kunne leie. Videre kan en lese at det etter hvert også skulle oppgraderes på den tidligere institusjonen på Bakkebø. Også her ble standarden hevet og en fikk egne leiligheter der hvor det tidligere hadde vært et mer institusjonspreg.

I dag, 25 år etter, er det fortsatt beboere på Blåsenborg. Leilighetene fungerer som tenkt og humøret er på topp.

Byggingen av nye boliger for psykisk utviklingshemmede i Eigersund på 90-tallet var en del av HVPU-reformen. Ansvaret for brukerne ble da overført fra fylkene til kommunene. Institusjoner som Bakkebø ble nedlagt, og de som hadde bodd der ble etter hvert flyttet over til egne boliger. En ønsket å gå fra bruker til borger.

blåsenborg-1.jpg

blåsenborg-2.jpg

blåsenborg-3.jpg

blåsenborg-4.jpg