Den gode søndagsturen med TV-aksjonsbøsse i hånden blir det ikke noe av i år. På grunn av smittefaren kan vi ikke gå fra dør til dør og banke på, men det er fullt mulig å bli bøssebærer likevel. I år skal du registrere deg som digital bøssebærer på www.blimed.no

15. september åpnes registreringen og 5. oktober åpnes de digitale bøssene for innsamling. Bøssene vil være åpne fram til 1. november. Årets bøsser finnes kun på nett og måten du skal samle inn penger på, er å dele lenken til bøssen på sosiale medier, epost, sms og ved å snakke med nettverket ditt og oppfordre til å gi penger i din digitale bøsse. Det er mulig å betale med Vipps eller bankkort. Giverne kan velge å registrere navnet sitt eller være anonyme. Du vil hele tiden kunne følge med på hvor mye penger som er kommet inn på bøssen din.

Årets tema er noe vi alle er opptatt av: rent hav uten søppel.

WWF Norge jobber for å bekjempe plast i havet og er årets mottakerorganisasjon. De er verdens største miljøorganisasjon og finnes i over 100 land. Årets innsamling skal ta plasten ved roten, og starte der behovet er størst; i sørøst-Asia og landene Thailand, Indonesia, Vietnam og Filippinene.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Med konkrete tiltak skal årets aksjon redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Mer enn 900.000 mennesker skal få nye og forbedrede avfallssystemer. I samarbeid med myndigheter, lokalbefolkning og næringsliv skal bruken av unødvendig plast reduseres. Gode avfallssystemer kan bidra til å endre lokalsamfunn og gjøre mennesker mer knyttet til sitt nærområde.

Les mer om årets tema på www.blimed.no og følg oss på Facebook og Instagram – TV-aksjonen Rogaland.