Ledige læreplasser

  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Helsearbeiderfag
  • Kontor og administrasjonsfag
  • Institusjonskokkefag
  • Renholdsoperatørfag

I Eigersund kommune er vi opptatt av å ivareta våre lærlinger ved nytt lærested. Hver lærling får tildelt en eller to veiledere og instruktøre som følger daglig opp på arbeidsplassen i tillegg til dette har hver fagretning en faglig leder. Hos oss er det er viktig for trivsel og opplevelsen at lærlingen følger seg ivaretatt.

Det finnes egne rulleringsplaner for de ulike fagretningene, og i tillegg følger vi Udir sin opplæringsplan. Enkelte fagretninger har egne mål som er tilrettelagt i forhold læreforløpet.

Målet med fagopplæring er å føre lærlingene fram til en fag- eller svenneprøve og bidra til å utvikle dyktige og ansvarsbevisste fremtidige fagarbeidere. Vi har elektronisk læreplan som forenkle tilgjengeligheten for opplæringsboken til både lærling, fagleder og for veiledere.

Rullering for helsearbeiderfaget

Det legges opp til læretid i fire perioder der en er ett halvt år på hvert praksissted. I løpet av læreforløpet skal man være innom sykehjem, serviceleiligheter, hjemmesykepleie og miljøtjeneste.

Personer som ikke har sertifikat vil ikke få praksis i hjemmesykepleie. Annen praksis som dekker aktuelle mål vil være aktuelle.

Rullering barne- og ungdomsarbeiderfaget

Læretiden deles vanligvis i to like lange perioder: Praksis 0-6 år gjennomføres i barnehager.

Praksis 6-18 år kan gjennomføres på skoler som har trinn fra 1. -10. klasse.

I løpet av året arrangeres det to temadager for 1 og 2 års lærlingene, hvor vi går innom emner som er relevante i forhold til selve opplæringsplanen. Det legges også opp tid til arbeid for å jobbe med målene som er i opplæringsplanen.

Kontor og administrasjonsfag

I læreforløpet er du innom dokumentsenter, finans og analyse, personal og Veiledningstorget.

Renholdsoperatørfag

Hovedområdet for opplæring vil være Espelandshallen i tillegg til opplæring i andre kommunale bygg som skole, barnehager, helse, og administrasjonsbygg. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikaler, metoder og materialer og miljøvennlige produkter.

Søk læreplass

Vi håper å få deg med på laget som lærling hos oss. Her søker du læreplass.