Folkehelseforum i Eigersund kommune og Trygg Trafikk inviterer til å markere Den nasjonale refleksdagen 2014, som Refleksambassadør. Det betyr å være med å dele ut reflekser i lokalmiljøet. Den nasjonale Refleksdagen arrangeres for 9. gang i 2014.  Målet med dagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker.

Vil du være med? 

påmelding innen 30. september til Eli Sævareid på e-post eller telefon 482 33 698,  eller til Stian Hiim som har mobilnummer 452 05 361.

Fakta om refleks

  • Bare 29% av de voksne i befolkningen,  bruker refleks.
  • Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.
  • Du trenger refleks selv om det er gatebelysning. Flest fotgjengerulykker skjer i byene.
  • Refleksen bør henge i knehøyde for å motta mest mulig lys fra billyktene.
  • Refleks er forbruksvare, riper svekker refleksjonen

Uten refleks er du først synlig på 25 - 30 meters hold, med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.