Kommunen fikk mange henvendelser og er svært takknemlig for det. Takket være disse henvendelsene ble det oppdaget flere lokasjoner av planten på Eigerøy. Kommunen tok grep tidlig, og fikk raskt etablert et svært godt samarbeid med Statsforvalteren, Norsk landbruksrådgivning, samt grunneiere av areal hvor planten ble identifisert. Statsforvalteren var svært raskt ute med økonomisk støtte til utarbeiding av strategi og tiltak for bekjemping. Kommunen vil rette en stor takk til Miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren.

Kai på Eigerøy
Slik så det ut etter at prosjektet var ferdig. Blomstene er borte. Foto: Kjetil Lycke-Bodal

Vi vurderer det nå slik at den 4 år lange kampen har blitt kronet med "seier".

Det har vært foretatt omfattende lukearbeid, kjemisk bekjemping, samt nå nylig fysisk lukking av frøbank på ENH sitt kaianlegg på Kaupanes- søre Eigerøy. For å billedliggjøre situasjonen før og nå på det mest smittebefengte område på Kaupanes kan man ta en titt på bildene nedenfor. Bildene viser samme lokasjon.

Kommunen vil selvsagt følge opp det omfattende arbeid som er nedlagt, ved befaringer og nødvendige tiltak dersom nødvendig. Kampen har vært et godt eksempel på hva vi får til når vi er en brei allianse av aktører, som har samme mål.