Vi har følgende vigslere

Kommunale vigslere kan vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Dette innebærer at en vigsler også kan gjennomføre vigsler utenfor egen kommunes geografiske grenser og for andre kommuners innbyggere. Men det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.

Tidspunkt og sted

Vielsene vil normalt foregå i Skrivergården, Strandgaten 58 i Egersund sentrum. Normalt fredag fra 12:00 til 15:00 og lørdag fra 11:00 til 16:00.

Ønsker dere at vielsen skal skje på annet sted, melder dere dette på søknadsskjemaet, så vil vi avklare om det er mulig å gjennomføre.

Vielser må bestilles senest to uker i forkant. Dersom andre dager eller tidspunkter, må dette avtales.

Collage over vielseslokalene

Ledige datoer

Oppsatte datoer. Andre datoer må avtales.

 • 3. og 25. mai 2024
 • 14. og 15. juni
 • 23., 24. og 30 august
 • 13, 14. og 21. septemer
 • 4., 25. og 26. oktober
 • 8., 9. og 29. november
 • 7., 13. og 14. desemebr

Betaling

Vielser er gratis i Eigersund kommune sine lokaler i ordinær arbeidstid på oppsatte datoer og hvis minst en av partene har bostedsadresse i Eigersund, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

For brudepar der begge partene ikke har bostadesadresse i kommunen, koster det kr. 1 000,-,
Ønsker dere å gifte dere på en lørdag, eller utenfor ordinært vielseslokale, koster det kr 1000,-  og i tillegg eventuelle reiseutgifter uansett bostedsadresse.

Erklæringer og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Mer informasjon finner du på nettsiden til Skatteetaten - Ekteskap.

Skatteetaten ved Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Eigersund kommune, postboks 580, eller på e-post, senest to uker før vielsen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Viktig informasjon for de uten norsk statsborgerskap:

Brudefolket må ha lovlig opphold i Norge på vielsestidspunktet. Det er et krav at utenlandske borgere tar med dokumentasjon på dette til vielsen. Lovlig opphold i denne sammenhengen er, i tillegg til oppholdstillatelse for eksempel oppholdsrett for EU/EØS-borgere, besøksvisum eller gyldig visumfrihet. 

Vi gjør oppmerksom på at vielsen ikke kan gjennomføres dersom det ikke foreligger nødvendig bekreftelse på lovlig opphold på vielsestidspunktet, dvs den dagen vielsen skal skje. 

Vi ber om at alle spørsmål om oppholdstillatelse rettes til UDI, eventuelt politiet, da kommunen ikke kan gi de rette opplysningene om regelverk mm. 
Les mer om vielse for utenlandske statsborgere på nettsidene til Utlendingsdirektoratet - Gifte deg i Norge
Se spesielt punktene: Trenger du søke om oppholdstillatelse for å gifte deg? og Trenger du bekreftelse på lovlig opphold? 

Før seremonien

Dersom dere ønsker å pynte eller å se lokalet i forkant, er det fint om dere tar kontakt og avtaler dette i forkant.

Brudepar og vitner må møte på avtalt sted 10 minutter før avtalt tid før vielsen. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan
være forloverne eller to andre myndige personer

Brudeparet og vitner må fremvise gyldig legitimasjon med bilde før vielsen. Følgende er gyldige former for legitimasjon

 • Norsk bankkort med legitimasjonsdel (bilde m.m.)
 • Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.1998
 • Norsk pass
 • Norsk utlendingspass og reisebevis
 • Utenlandske pass
 • Norsk nasjonalt ID-kort
 • Europeiske identitetskort (Identity Card)

Vielsen kan gjennomføres muntlig på norsk og engelsk. Dersom brudefolket ikke kan gjøre seg forstått/forstå norsk eller engelsk, eller er avhengig av døvetolk eller annen tolk, må dette meldes inn i god tid.

Dersom det er andre forhold rundt vielsen som vi bør være oppmerksomme på, er det fint om vi får melding om dette så tidlig som mulig.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner brudepar, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Hvis brudeparet ønsker å utveksle ringer, må det  gis beskjed om på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd. Kostnader betales av brudepar.

Etter seremonien

Kommunen sender vigselmelding til Skatteetaten (folkeregisteret) med kopi til ekteparet, innen tre virkedager etter vielsen. Dette vil være dokumentasjon på vielsen før endelig vielsesattest kommer fra Skatteetaten til ekteparet.

Ekteparet vil få melding via Altinn fra Skattedirektoratet når denne er registrert og klar for å kunne hentes ut digitalt.

Bestillingsskjema

Vi har satt opp et skjema for å samle inn den informasjonen som vi trenger i forkant. Fyll ut søknad for borgerlig vielse.

Kontakt

Det er kommunikasjon som ordner med borgerlig vielser i kommunen.

Ta kontakt med Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00, eller på e-post om dere har spørsmål.

Relevante lenker: