I Eigersund kommune er det ordfører, varaordfører, Ingeborg Havsø, Siri Meling og Arvid Salvesen Røyneberg som foretar vielser.

Tidspunkt og sted

Vielsene vil foregå i skrivergården, Strandgaten 58 i Egersund sentrum annen hver fredag fra 12:00 til 15:00 og en lørdag i måneden fra 11:00 til 16:00. Se kalender nedenfor.

Vielser må bestilles senest to uker i forkant. Dersom andre dager, tid eller annet sted for seremonien ønskes, må dette skje etter nærmere avtale.

Betaling

Vielser er gratis i Eigersund kommune sine lokaler i ordinær arbeidstid på oppsatte datoer og hvis minst en av partene har bostedsadresse i Eigersund. 

For brudepar der begge partene ikke har bostadesadresse i kommunen, koster det kr. 1 000,-,
Ønsker dere å gifte dere på en lørdag, eller utenfor ordinært vielseslokale, koster det kr 1000,-  og i tillegg eventuelle reiseutgifter uansett bostedsadresse.

Erklæringer og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Lenke til oversikt over skjema.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Eigersund kommune, postboks 580, eller på e-post, senest to uker før vielsen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Før seremonien

Brudepar og vitner må møte på avtalt sted 10 minutter før avtalt tid før vielsen. Det skal være to vitner til stede under seremonien.

Brudeparet og vitner må fremvise gyldig legitimasjon med bilde før vielsen.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner brudepar, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Hvis brudeparet ønsker å utveksle ringer, må det  gis beskjed om på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd. Kostnader betales av brudepar.

Etter seremonien

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. Dere vil få melding via Altinn når denne er registrert og klar for å kunne hentes ut digitalt.

Ledige datoer

Oppsatte datoer. Andre datoer må avtales.

  • 9., 10., 23. og 24 juni 2023
  • 4., 11., 12. og 25. august 2023
  • 1., 15. og 16. september 2023
  • 6., 7. og 22. oktober 2023
  • 10., 11. og 24. november 2023
  • 8., 9. og 15. desember 2023

Bestillingsskjema

Vi har satt opp et skjema for å samle inn den informasjonen som vi trenger i forkant. Fyll ut søknad for borgerlig vielse.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv skaffe tolk.

Kontakt

Ta kontakt med Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00, eller på e-post om dere har spørsmål.