Spørreundersøkelsen handler om hvordan du synes det er å bo og leve i Eigersund kommune, hvor fornøyd du er med de kommunale tjenestene, med mer. I SMS-en vil det ligge en lenke til å delta i undersøkelsen digitalt, i formatet «https://svar.sentio.no/answer?key=» med 12 tilfeldige tegn bak «=». Alle som blir invitert får en personlig lenke til å delta, slik at man vet at bare innbyggere i Eigersund kommune har deltatt. Dette er grunnen til at lenken inneholder 12 tilfeldige tegn på slutten. Lenken er trygg å trykke på og sendes ut av Sentio Research på vegne av kommunen. Deltakelsen i undersøkelsen er anonym og frivillig. Resultatene til Eigersund vil sammenlignes med andre kommuner av lik størrelse og vi vil kunne se hvordan innbyggerne i Eigersund opplever kommunen sammenlignet med like store kommuner.

Sentio Research har gjennomført denne innbyggerundersøkelsen i andre kommuner i Norge siden 2012 og den er utviklet i samarbeid med Nord universitet. 


Vanlige spørsmål om borgerundersøkelsen

Hvorfor ble ikke jeg invitert til å delta?

Vi trekker et tilfeldig utvalg av innbyggere som er folkeregistret i Eigersund kommune for å få et representativt utvalg. Det vil si at vi helst skal ha en jevn fordeling av folk av forskjellig alder og kjønn, der fordelingen mellom aldersgruppene og kjønnene er representativt, altså ganske lik, den vi har i Eigersund kommune ellers.

Hvordan har dere fått telefonnummeret mitt?

Telefonnummeret ditt har blitt hentet fra registerdata/nummeropplysning, hvor de med bostedsadresse i Eigersund kommune og som er over 18 år har blitt valgt ut for å delta.

Hvorfor ble jeg invitert til å delta selv om jeg har reservert meg mot telefonsalg?

Spørreundersøkelser og meningsmålinger har ikke samme mulighet for å reservere seg, siden de er av allmenn interesse. Se brønnøysundregisteret for mer informasjon om dette.

Jeg bor ikke i Eigersund kommune, kan jeg likevel delta?

Målgruppen for deltakere er personer som bor i Eigersund kommune. Dersom du er folkeregistrert i Eigersund, men likevel ikke bor i kommunen, kan du se bort ifra spørreundersøkelsen.


Dersom du har spørsmål/kontaktinformasjon

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976 eller sende en epost til post@eigersund.kommune.no .