Det unike med vårt arrangement er at vi gjennomfører dagen sammen med Politiet, Ambulansen, Røde Kors, Redningsselskapet og Det Lokale EL-tilsynet.

I år vil besøkende se hele den lokale redningskjeden og snakke med det lokale EL-tilsynet. Vi vil for første gang også vise frem noe av utstyret som er i beredskap for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). I Egersund er det lagret meget viktig materiell som vil bli sendt ut om det oppstår en hendelse i regionen.