De nye avvikene som dukket opp ved siste tilsyn er en allerede godt igjen med å tette. En har også planer om å etablere et samarbeidsforum mellom brukerne av skolene og avdelingen for bygg og eiendom ved bruksendringer.

Tidligere i høst ble det satt spørsmålstegn ved sikkerheten. Avvikene som dukket opp ved branntilsynet var nye, og det har aldri vært farlig å sende sine barn til skolen. I etterkant av dette har det vært møte med rektorene og en har informert videre til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Fra avdelingen for bygg og eiendom har det også kommet en handlingsplan for hvordan og når avvikene skal være utbedret. Denne kan lastes ned nederst i saken.

Av konkrete tiltak som en har startet med har brannslukningsutstyr allerede blitt oppdatert og en vil gi riktig brannvernlederkurs for samtlige driftsoperatører.

Relaterte dokumenter