Nå er formell overtakelsesprotokoll signert og Eigersund kommune har overtatt tomten og byggearbeidene kan starte.

Planen er at grunnarbeider starter i uke 27. i fellesferien blir det stille, men straks over ferien starter arbeidene igjen.