Det var i 12:30-tiden det oppsto et branntilløp med røykutvikling i heissjakt på sykehusbygget på Lagård som i dag rommer Lagård sykeheim, kortidsavdeling 2 vest, kjøkken og SUS sin rehabiliteringsavdeling.

Det ble iverksatt evakuering til oppmøtesoner/ut av området, men ikke ut av bygget. Situasjonen er udramatisk og under full kontroll og vil bli fulgt opp videre.