Brannen spredte seg fra boden og opp i himlingen, men ble der slukket. Lærerne som var på jobb flyttet raskt til Hellvikshallen hvor de nå gjør sitt arbeid. Brannen gav mye røyk, og også inne i skolebygningene ble det mye røyk. Denne ble fjernet ved hjelp av vifter.

En regner med å bli ferdig med utvask til skolestart og at elevene vil kunne møte på første skoledag som normalt.

Brann på Hellvik skole

Brann på Hellvik skole