Øvelsene gir de ansatte grunnleggende kunnskap om brann og økte ferdigheter innen brannslokking og slokketeknikker.

Økt kompetanse gir bedre forutsetninger for å forebygge brann på jobb, unngå at uønskede hendelser oppstår. Videre gir det også bedre og tryggere håndtering av situasjoner dersom det faktisk begynner å brenne. Økt sikkerhet for brukere, ansatte og alle oss andre.

Brannøvelse

Brannøvelse

Brannøvelse

Brannøvelse