Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og IF Skadeforsikring. Eigersund brann og redning vil delta med representanter fra beredskap, forebyggende og feiertjenesten. I tillegg kommer Politi, Ambulanse, Redningsselskap, Røde Kors, Sivilforsvar, Dalane Energi (El-tilsynet) og If Forsikring. 

Hvor: Egersund brannstasjon
Når: Lørdag 20. september 11:00 - 13:00