Leder forebyggende avdeling Otto Leidland tok en grundig gjennomgang for hvordan en skal lade mobiler og annet elektrisk utstyr … og hvordan det ikke skal gjøres.

På Husabø skole hvor bildet er tatt lærte fjerdeklassingene også hvilke brannfarer som vi møter før jul, og i resten av året. De vet at batteri i brannvarsleren er viktig og at det er 110 en skal ringe om det oppstår brann. Sammen med god kunnskap fikk de også ei lekse med seg hjem som må gjøres av hele familien; brannøvelse.

Forebygging hjelper

Det går med mye tid når så mange barn skal ha undervisning. Dessverre er advent og jul den tiden av året da mange opplever brann i hjemmet sitt. Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem.

Brannvesenets julekalender

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender. Disse ble delt ut til elevene og inneholder konkurranser og premier. Kalenderen kan også ses på nett. For å være med i trekningen av premiene, må en sende inn svaret samme kveld som lukene åpnes. Eigersund brann og redning er ett av 55 brannvesen i Norge er med på denne undervisningskampanjen.

Relaterte lenker

Brannvesenets julekalender