Dette er andre året at kurset gjennomføres og alt blir dekkes av bane NOR som også holder og vedlikeholder nødvendig jordingsutstyr. Kursene har vist seg å være nyttige, og for bare to uker siden var det en hendelse nær Helleland hvor en måtte rykket ut med dette utstyret.