Sparebankstiftelsen har bidratt med 400.000 kroner til dette formålet som må sies å passe godt inn i stiftelsens visjon om å “sammen løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”. Nå er et sentrumsnært friområde lettere tilgjengelig for både naboer og byens befolkning.

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Utdeling av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med Stiftelsens visjon. Mer informasjon på SRStiftelsen.no