Gjennomkjøring i Nyeveien vil ikke være mulig i denne perioden. Biler parkert innenfor avmerket område må flyttes innen tirsdag 17.september 06.30.

Kart over Granholmen