***
21:41
I Kirkegaten er det større vannledningsbrudd og det renner ned på torget. Vannverket og brannfolkene arbeider med saken. Det arbeides med å rute om vannet og begrense skader. Mer info kommer.