Tid: Mandag 4. mars 09:30 – 14:30 (kaffe fra 09.00, lett lunsj ca. kl. 11.30)
Sted: Egersund kulturhus

Du ønskes hjertelig velkommen til Brukerplanseminar 2019. Seminaret vil i sin helhet ha analyse og forståelse for resultatene fra Brukerplan på dagsorden.

I dialog med de fremmøtte vil vi sammenligne tall fra helseforetak, regionen og enkeltkommuner for å skape bedre generell forståelse for brukere med rus, rus/psyk og psykiske utfordringer i kommune og region.

Arrangør

Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA, Eigersund kommune og Helse Stavanger.

Målgruppe

Primærgruppen for Brukerplanseminaret er ansatte som jobber strategisk og overordnet eller i daglig kontakt med brukere. Andre interesserte, f.eks. politikere eller brukere, er selvsagt også hjertelig velkomne.

Til denne regionsamlingen inviterer vi kommunene Eigersund, Sokndal og Lund.

Påmelding

Påmelding innen 27. februar. Det er plass til 64 deltakere. Meld deg på her.