Seksjon byggesak håper at flest mulig vil svare på spørsmålene. Alle svarene blir behandlet anonymt.

Har du har spørsmål om undersøkelsen kan byggesakssjef Jarle Valle kontaktes på telefon 47 45 41 61.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du på denne måten kan hjelpe oss å skape bedre kvalitet i byggesaksbehandlingen.