Felles brukerutvalg er satt sammen av seniorrådet, råd for funksjonshemmede samt innvandrerrådet. En søker nå nye brukerrepresentanter, et medlem og et varamedlem, til utvalget til å representere flyktninger og innvandrere.

Felles brukerutvalg er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder funksjonshemmede, seniorer, flyktninger og innvandrere. Dette gjelder blant annet tilkomst, deltakelse og arbeid mot diskriminering. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Har du lyst til å være med i felles brukerutvalg? Er du flyktning eller innvandrer i Eigersund kommune så ta kontakt med politisk sekretariat ved Randi Haugstad på mail eller telefon 51 46 80 24.

Utvalget har ca 7 – 8 møter i løpet av året, og disse holdes onsdager på dagtid. Dersom du er i jobb, gis full arbeids- og kjøregodtgjørelse, samt møtegodtgjørelse for hvert møte.

Har du forslag til kandidater, kan du også ta kontakt.