Dokumentene er lagt ut her på kommunens nettsider, samt i ekspedisjonen på Rådhuset i 4. etasje og på hovedbiblioteket. Rådmannens budsjettforslag finner du her.

Dokumenter

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015 - 2018.pdf