Formannskapets behandling og vedtak i f-sak 111/17 - Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021, 29.11.2017, ligger i tiden mandag 1 desember - mandag 18 desember 2018, kl. 0800, ute til offentlig ettersyn.

Samtlige dokumenter i budsjettprosessen legges fortløpende ut på kommunens hjemmesider

Relaterte lenker