Eigersund/Startsiden/Budsjett og økonomiplan

Høring og offentlig ettersyn:

Budsjett og økonomiplan

print.png email  .png
Budsjett for 2019

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet i sitt møte 28. november forslag til  budsjett og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentlig ettersyn jf. kommunelovens § 45, nr 3. Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte som er 17. desember. Formannskapets vedtak er identisk med forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Dokumenter

Flertallsforslag

Forslag fra andre partier

Saksfremlegg

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune på e-post eller til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte lenker

Se også samlesiden for Budsjett og regnskap der du finner alle tidligere saker og dokumenter.

Opprettet 29. november 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 29. november 2018