Ved å svare på spørsmålene vil du gi avdelingen god oversikt over hva som er bra og hva vi bør bli bedre på.

Delta på undersøkelsen her.

Linken blir også sendt til alle profesjonelle aktører og ansvarlige søkere og privatpersoner som har fått behandlet en søknad den siste tiden. Alle svarene blir behandlet anonymt.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du på denne måten kan hjelpe oss å skape bedre kvalitet i byggesaksbehandlingen.