Time kommune har gjort store grep på Bryne langs elva, torget, gateløp, boliger og sentrumsfunksjoner. I høst skal de ta stilling til et stort parkeringsanlegg under bakken. Sammen med næringsliv og innbyggere bygger de byen for fremtiden. All utvikling har en kostnad, men det gir også resultater!

Gjesdal kommune bygger et helt nytt sentrum på Ålgård. Spennende hvordan de planlegger for handel, service, næring, bolig og attraktive møteplasser.

Attraktiviteten rundt kanalen taler for seg selv. Inspirerende å høre hvordan en kommune på vår størrelse klarer å realisere store prosjekter. Fint, og attraktivt!

Lære om byutvikling

Lære om byutvikling

Lære om byutvikling

Lære om byutvikling