18. mai klokken seks inviterer kommunen til cafedialog der du kan fortelle hva som er viktig for deg når vi nå skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden, samt utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 %, ellerkr 34,5 millioner med helårseffekt i 2019.

Møt opp og si din mening.

Hva: Cafedialog på Hellvik
Hvor: Hellvik bedehus
Når: 18. mai 18:00

Program

  • En god kommune for alle v/ordfører Odd Stangeland
  • Felles innledning ved Hans Olav Østebrøt og Ragna Skipstad
  • Dialog rundt bordene om hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
  • Veien videre ved rådmann Gro Anita Trøan

Hva en cafedialog?

Cafedialog er en metode der alle deltakerne blir invitert til å komme med innspill på ulike tema. Etter noen felles innledninger blir deltakerne delt inn i grupper på 5-7 personer som skal innom de ulike bordene.