6. trinn

Eigersund kommune oppfordrer nå alle på 6. trinn til å teste seg, selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder både elever og ansatte.

Resten av skolen

Elever på de andre trinnene bør ta selvtest om de har symptomer. Alle med symptomer skal holde seg hjemme.

Hva menes med symptomer?

De som blir korona-syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen, men forekommer sannsynligvis hos et mindretall av de smittede. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring. Les mer hos FHI.

Utdeling av selvtester for 6. trinn

Elever og ansatte på 6. trinn kan hente selvtester i morgen søndag 5. desember, mellom klokken 11:30 og 12:30 på Rundevoll skole. Kommuneoverlegen anbefaler å ta en test søndag, og en test mandag, før en går på skolen.

Andre som har symptomer og trenger test, kan kjøpe dette i butikk, på apotek eller hente hos legevakten søndag.

Positiv selvtest?      

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom 8:00 og 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her. Det er også viktig å holde seg hjemme inntil situasjonen er avklart. Dette vil smittesporingsteamet gi god informasjon om.

Flere positive i Eigersund

Det er registret 15 positive tilfeller av Covid-19 i Eigersund kommune de siste tre dager. Disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet.