Søker må  ta utgangspunkt i de normtalene som ligger  til grunn for beregningen:, jmfr, Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante-honningproduksjon (sats-og beregningsforskriften) §14:

 

Kommunar

Normavling FEm/dekar

Fulldyrka

Overflatedyrka

Sandnes, Stavanger, Sola, Hå, Klepp, Time, Randaberg, Finnøy og Rennesøy

700

560

Eigersund, Haugesund, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord

580

460

Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Sokndal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda

540

430

Skade over 30 % kan erstattes. Det betyr avling som er minst 30 % under normtalene over. For eks. i  Eigersund kommune blir dette for fulldyrka mark 580 FEm – 30 % = 406 FEm. For Sokndal kommune blir dette for fulldyrka mark 540 FEm – 30 % = 378 Fem. Dersom det er sannsynlig at grasavlingen for hele året blir mindre enn 406 (Eigersund) og 378 (Sokndal) FEm per dekar,  er det aktuelt å søke om erstatning.

Så kan vi gjøre dette enda mer håndfast. Rettledende middelvekt for en rundballe av ensilert gras er 750 kg og med 4,7 kg fôr per FEm, noe som gir snaue 160 FEm per rundballe. For Eigersund kommune blir da 406 FEm per dekar som er  2,5 rundballar per dekar og for Sokndal kommune blir det 378 FEm som er 2,3 rundballar.

Så reint praktisk; blir årets avling mindre enn 2,3-2,5 rundballar per dekar, da kan det være aktuelt å søke erstatning.

Vi råder bøndene til å «se situasjonen an» til i begynnelsen  av  oktober, før en evt. søker om erstatning for  avlingsskade/svikt. Hvis situasjon tilsier at det er som nevnt ovenfor, lite høstet fôr, totalt sett for vekstsesongen, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med landbrukskontoret for å  klarlegge om det er grunnlag for å søke om erstatning.

Søknadsfrist er 31. oktober.