Med hjemmel i fullmakt fra formannskapet i sak 54/21, har ordføreren 11. juni 2021 vedtatt Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland.

I endringsforskriften forlenges varigheten av lokal forskrift vedrørende "rulling" i russebusser o.l. frem til onsdag 23. juni 2021 kl. 24.00.

Beslutningen om å vedta endringsforskriften er gjort i samråd med kommunene på Nord-Jæren, Jæren, Dalane, Strand og Hjelmeland som alle har vedtatt likelydende forskrift/endringsforskrift.

 

Endringsforskriften vil nå bli kunngjort på  Lovdata under lokale forskrifter for Eigersund kommune

Vedtak

Ordføreren i Eigersund kommune vedtar Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland:

I

I midlertidig forskrift av 4. juni 2021 nr. 1788 om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland gjøres følgende endringer:

II

§ 7 endres slik:
§ 7.Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 5. juni 2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 23. juni 2021 kl. 24.00.


Dokumenter:


Felles pressemelding

Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud

Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Nye utbrudd blant russ kan forsinke gjenåpningen av samfunnet. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

- Vi ønsker ikke et tredje utbrudd som kan sette resten av gjenåpningen av samfunnet i fare. Rulleforbudet som ble innført sist fredag har hatt stor effekt, og har gitt vesentlig mindre smitte enn dersom russen hadde fått rulle fritt, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene Strand og Hjelmeland har i første omgang fattet vedtak til og med 20. juni.

Flere russ smittet
- Det er for tidlig å si at vi har kontroll på smitteutbruddet. Vi har allerede sett oppblomstring i smitte blant russ. Forskriften om rulling er et forebyggende tiltak som er målrettet og som vi vet fungerer, sier ordførerne.

- Vanskelig å overholde avstandskrav
Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune antar at det fortsatt er uoppdaget smitte blant russ.

- Et klart flertall av russen følger smittereglene, men selv den mest pliktoppfyllende russ vil slite med å overholde avstandsreglene om bord i en russebuss. Samling i russebussene medfører en større smitterisiko enn feiring utendørs og andre måter å møtes på. Hvis rullingen hadde fortsatt, ville det innebære at 300-400 russ er i risikosonen, noe som kan gi store problemer for andre russ og samfunnet omkring, understreker helsesjefen.

Her er rådene for russetiden: 

  • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
  • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
  • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).